Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post vacant de inspector clasa I grad profesional asistent, compartiment contabilitate - afisat in data de 27.04.2021